fbpx
 • Vektor Munkavédelmi Kft.

Super User

Super User

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A Vektor Munkavédelmi Kft. a teljeskörű egyéni védőeszköz-paletta biztosítása mellett tovább bővíti szolgáltatásainak körét: az egyénileg készített korrekciós védőszemüvegek megoldást kínálnak a dioptriás szemüveget viselő dolgozók részére.

A korrekciós védőszemüvegek a szem védelme mellett a látás javítására is szolgálnak. Az UVEX személyre szabott korrekciós védőszemüvegeket és képernyőhöz használható szemüvegeket kínál minden alkalmazási területre. Az EN 166 szabvány alapján tanúsított korrekciós védőszemüvegek a fókusztípusok és lencseanyagok széles választékával képesek minden igényt kielégíteni. A gazdag szemüvegkeret-kollekció figyelembe veszi, hogy a dolgozók más-más fejformával rendelkeznek. Szakértőnk tanácsadással és egyéni beigazítással segíthet a dolgozónak leginkább megfelelő keret kiválasztásában.

blog1 szem

A cégünk által megbízott optometrista szakember a megrendelő telephelyén felállított mobil látásvizsgálati rendelőben bemutatja a rendelhető UVEX korrekciós szemüvegkereteket, majd elvégzi az érintett munkatársaknál a látásélesség-vizsgálatot. Ez alapján az UVEX németországi gyárában elkészítik az egyedi, dioptriázott látómezővel ellátott, minősített védőszemüveget. Ellenőrzés után a védőszemüvegeket személyesen adjuk át a dolgozóknak.

A korrekciós védőszemüveg készülhet mono-, bi- vagy multifokális lencsével, ezt az adott munkakörülmények és az egyéni igények határozzák meg.

A látómező többféle anyagból készülhet. A polikarbonát nagyon jó törésálló képességgel rendelkezik, viszont csak korlátozottan vegyszerálló. „F” osztályú mechanikai ellenállóképessége van, a PC – polikarbonát megoldás középen megnövelt vastagsággal kimondottan UVEX RX Goggle modellhez ideális. A Trivex™ szintén jó törésálló képességgel rendelkezik. Kis tömegének köszönhetően magas korrekciós értékek esetén is ajánlott. Nagyon jó optikai leképezési tulajdonságai vannak magas korrekció esetén is, miközben ellenálló a tisztítóoldatokkal, olajokkal és kozmetikumokkal szemben. A jó karcállóság univerzálisan használható lencseanyaggá teszi, amely „F” osztályú mechanikai ellenállóképességgel is rendelkezik.

A CR39 csak kis mértékben törésálló, ezért módosítás nélkül nem használható védőszemüvegekhez (a középső rész vastagságának megnövelésére a törésállósággal kapcsolatos követelmények teljesítéséhez van szükség). A kis tömegű szerves anyag nagyon jó leképezési tulajdonságokkal rendelkezik magas korrekció esetén is. Használható vegyszerekkel és lakkokkal végzett munkákhoz, az opcionális keményített bevonatnak köszönhetően jó a karcállósága. Az anyag a golyóejtési teszten „S” osztályú mechanikai ellenállóképességet kapott. A HI (magas index) egy nagy törésmutatójú, szerves anyagú lencse. Az 1, 6, ill. 1,67 törésmutatójú lencsék optikailag hatékonyabbak (mint a CR 39). A lencse kevesebb anyag felhasználásával és kevésbé ívelt felülettel nyújtja a kívánt optikai hatást: vékonyabb és esztétikusabb. A HI 1,6 akkor javasolt, ha a korrekció > /-4,0 dioptria, a HI 1,67 pedig akkor, ha a korrekció > /-6,0 dioptria. A lencse szintén „S” osztályú mechanikai ellenállóképességgel rendelkezik. A keményített üveg csak kis mértékben törésálló, ezért módosítás nélkül nem használható védőszemüvegekhez (a törésállóság növeléséhez az üveget hevítéssel vagy vegyi úton edzik). A „S” osztályú mechanikai ellenállóképesség mellett a keményített üveg rendkívül karcálló felület, alkalmas a vegyszerekkel és lakkokkal végzett munkákhoz. Nagy tömegű, ezért /-4,0 dioptria fölötti korrekciós értékek esetén nem ajánlott, illetve fennáll a szikrák beégésének veszélye hegesztési és csiszolási munkáknál és az összeroppanás folyékony fém esetén.

blog2 szem

Az egyszerű, víztiszta látómező ellátható még kiegészítő bevonatokkal is, melyeknek köszönhetően a korrekciós védőszemüveg tovább fokozza a viselési kényelmet.

Extraként a tükröződésmentességet egy olyan réteg biztosítja, amelyet kívül és belül rágőzölnek a lencsére. Jelentősen csökkenti a felületekről érkező fényvisszaverődést, növeli a fényáteresztést.

Háromféle minőségben érhető el: normál, multi és super. A színezett lencsék pedig hatékony védelmet nyújtanak a nagy intenzitású, vakító fénnyel (pl. napfény) szemben. Az állandó színezés elérhető barna vagy szürke színben 15, 25, 65 vagy 75%-os színezési fokozatban. A módosuló színezés (Variomatic™) esetén pedig az UV-sugárzástól és a hőmérséklettől függően a lencsék automatikusan besötétednek. A színezés kb. 8% és 80% között lehetséges, barna színben, a korrekciós védőszemüvegekhez polikarbonát és Trivex™ lencse esetén érhető el.

Sorozatunk második részében a munkavédelem magyarországi történetét, példáit vesszük végig. Már a magyar ipari fejlődés kezdetén voltak olyan műszaki szakemberek és orvosok, akik felismerték a termelési eszközökben, munkakörnyezetben rejlő veszélyeket és felléptek ezek ellen. Nekik köszönhetően már a XIX. század első felében tanították az egyes foglalkozások ártalmait és a megfelelő védelmi lehetőségeket. Ilyen volt a levegő porszennyeződése, a metán, az arzén, a kén és más vegyianyagok káros hatása.

tort blog2

Az 1867-es kiegyezés után az ipari fejlődés felgyorsult. Ez azonban nem hozott javulást a munkások élet- és munkakörülményeiben, amelyek a nyugat-európai színvonalnál rosszabbnak számítottak. A kisipari munkások egészségtelen, zsúfolt műhelyekben, vasárnapi pihenő nélkül napi 14-15 órát dolgoztak, ezért egészségük és testi épségük gyengébb volt, mint a mezőgazdaságban dolgozóké. Nem volt sokkal jobb a helyzet a gyárakban sem, ahol a munkaidő minimálisan 10 óra volt. Mindezek következtében az 1870-es években az üzemi balesetek mindennapossá váltak, minden hetedik munkás szenvedett balesetet. Súlyosbította a helyzetet a gyermekfoglalkoztatás. A 12 éven aluli gyermekeket gyakran 12 órán keresztül, a 12-14 éves gyermekeket napi 14 órán át is dolgoztatták. A gépeket, berendezéseket minimális védőberendezésekkel sem látták el.

A munkakörülmények jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ebben az időszakban tömegesen pusztítottak a járványok és népbetegséggé vált a tüdőbaj. A vidékről városba költözött munkásokat olyan kolóniákba helyezték el, ahol még a legelemibb feltételeket – szennyvíz-, szemét-, hulladékeltávolítás – sem oldották meg. Még súlyosabb volt a bányászok helyzete.

Pozitív változás 1872-ben jött, amikor kiadták az I. ipartörvényt, amely munkavédelmi jellegű szabályozásokat is tartalmazott: „minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparterület és telep minőségére, a munkások egészségének biztosítására szolgál". Ezt követően gyakrabban foglalkoztak munkavédelemmel, több javaslatot és tervezetet dolgoztak ki a balesetek megelőzésére és a balesetek elleni biztosításra.

A magyar munkásság 1890. május elsején többek között 8 órás munkaidőt, a gyerekmunka, a női munka és az éjjeli munka szabályozását, legalább heti 36 óra összefüggő munkaszünetet, egészségesebb munkakörülményeket kért, ezeket azonban az érdekelt ipari körök „korainak” minősítették és elutasították. 1891-ben foglalták csak törvénybe, hogy vasárnaponként és Szent István napján a munkát szüneteltetni kell.

A XIX-XX. század fordulóján Magyarország Nyugat-Európához viszonyítva elmaradott volt a dolgozókról való szociális gondoskodásban. A szociális kiadások az állami költségvetésnek csak 3 %-át képezték. Jellemzője a nyomornak, hogy 1918-ban Budapest belvárosában 44 év és 8 hónap, a munkáslakta körzetekben 21 év és 8 hónap volt a várható élettartam. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban 1,5 millió ember vándorolt ki Amerikába. 1907-ben a különösen veszélyes üzemek munkásaira törvényileg bevezették a kötelező balesetbiztosítást. Az első világháború alatt a nők és a gyermekek foglalkoztatása erősödött, gyakori volt a 12-14 órás munkanap a legegészségtelenebb munkahelyeken is. A munkavédelem háttérbe szorult.

Az 1924-ben kapott népszövetségi kölcsön mérsékelt gazdasági fellendülést hozott, az iparágak közül a könnyűipar indult gyors fejlődésnek, ez éreztette hatását a munkavédelem területén is. Intenzív munkára, propagandára és az ipari termelés színvonalának felemelkedésére volt szükség, hiszen komoly ipart öntudatos, becsületes munkásréteg nélkül nem lehetett elképzelni. A gyári nagyipar mellett a mezőgazdaságban, a szolgáltatóiparban is megindult a fejlődés. Rendeletek születtek a munkavédelem területén. Jelentős volt a nők védelmében hozott 1928-as törvény, amely kimondta, hogy a nők csak olyan munkát végezhetnek, amely a testi erejüket nem haladja meg. Kötelező orvosi vizsgálatot írtak elő, majd 1938-ban bevezették a kötelező napi 8 órás munkaidőt. Fontos kitérő, hogy mindez a mezőgazdasági munkásokat nem érintette, ez a réteg jogilag semmiféle védelmet nem élvezett. Munkaidejük nem volt szabályozva, nyáron hajnali 2-3 órától este 9-10 óráig dolgoztak, vasárnapi munkaszünet nélkül. Betegség, baleset, öregség, rokkantság esetére nem voltak biztosítva.

1950 után az iparban és a mezőgazdaságban is elindult egy erőteljes államosítási-kollektivizálási folyamat. Az 1950-es évektől a munkavédelem országos irányítása és ellenőrzése – szovjet mintára – a szakszervezetekhez került.

A rendszerváltás idején egy 1989-es törvény kimondta a munkához, a foglalkozás szabad megválasztásához, az egyenlő bérezéshez, a pihenéshez, a szabadidőhöz, a fizetett szabadsághoz, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez és orvosi ellátáshoz való jogot, illetve a szociális biztonsághoz való jogot. A munkavédelmi törvény 1994. január elseje óta törvényi szinten szabályozza a munkavédelmet, ami jelenleg is hatályos.

Forrás: OMMF, ENVIDIRS

A céltudatos munkavégzést az emberi faj egyik legfontosabb megkülönböztető tulajdonságának tartják, ahol pedig munka zajlik, ott előfordulhatnak munkabalesetek is. Cikksorozatunk első részében a munkavédelem kezdeteit és nemzetközi sarokpontjait tekintjük át.

Az őskor emberét minden ismeretlen veszély babonás félelemmel töltötte el. Az emberek örök törekvése volt, hogy legyőzzék ezeket a veszélyeket, ezért gondolniuk kellett a védekezésre: ösztönösen küzdöttek a sérülések, balesetek ellen. A társadalmak kialakulásával aztán a munkavédelmet nem a humanitás, hanem a gazdasági érdek motiválta. Bármilyen olcsó is volt az emberanyag, a pótlással kiesett idő és a betanítás időszükséglete termelési visszaesést, anyagi kárt okozott.

1 tort

A babiloni, egyiptomi, zsidó és görög kultúrák már érintették a foglalkozási ártalmakat, Hammurabi törvénykönyve pedig már az i.e. 18. században orvosi-higiénés előírásokat tartalmazott. A babilóniai uralkodó híres törvényoszlopán az építési tevékenységgel is foglalkoznak, találunk munkavédelmi vonatkozású szabályozást is – tehát a legveszélyesebbnek tartott ágazat már ekkoriban is az építőipar volt. A szemet szemért-elv alapján például, ha a felépített ház összeomlott és a tulajdonos meghalt, az építőmestert is kivégezték, ha pedig csak anyagi kár keletkezett, azt is az építőmesternek kellett megtérítenie. Ezzel szemben Mózes V. könyvében az szerepel, hogy „ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne szennyezd a Te házadat, ha valaki leesik onnan!"

A középkorban Paracelsus svájci és Ramasini olasz tudósok lerakták a munkaegészségügy alapjait azzal, hogy leírták az egyes foglalkozásokkal kapcsolatos betegségeket. Többek közt a higany- és ólommérgezést, a bányászok tüdőkárosodását vizsgálták.

Az iparosodás korában a munkavédelem kérdése hirtelen rázuhant a társadalomra. A gőzgép megjelenésével és a textilipar fejlődésével néhány év alatt megjelentek a gyárak, a gépek, berendezések, megsokszorozódtak a balesetek. A munkavédelem és az eszközvédelem kapcsolata is ekkor domborodott ki. Egy bányaomlás vagy egy vegyi üzemben bekövetkező robbanás esetén a személyi sérülések mellett a termelőberendezésekben is kár keletkezik, ráadásul termeléskiesést is okoz. Ezért a munkaeszközök védelmére tett intézkedések egyben munkavédelmi intézkedéseknek is tekinthetők.

Angliában 1802-ben adták ki az első gyári törvényt, amelynek munkavédelmi része a gyermek- és nőmunkával foglalkozott. Hasonló eredménnyel születtek meg a szabályozások Svájcban, Poroszországban, Írországban. Ugyanakkor például Ausztriában, Svédországban, Norvégiában csak a századfordulón adtak ki a balesetbiztosításra, munkakörülményekre és a munkanap hosszára vonatkozó törvényeket.

Az Amerikai Egyesült Államokban 1907-ben a biztonsági berendezések kiállítását Roosevelt elnök nyitotta meg. „Mi itt Amerikában a béke áldásait élvezzük, és nem gondolunk arra, hogy a békés ipari munkában kétszer annyi munkást veszítünk el évenként, mint ahány ember elesett a francia és angol seregből a krími háború 3 éve alatt. A tárgyak, amelyeket az ember előállít, arra valók, hogy az életet szolgálják, életet áldozni a tárgyakért a dolgok természetes rendjének megfordítottja volna."

Valóban: az 1911-es hírhedt Triangle Shirtwaist cég New York-i üzletében kitört tűzvészben 146 ember halt meg – ebben az évben megszületett New Yorkban és New Jerseyben a Kártérítési Törvény. Egy New Yorkban és Youngstownban végzett 1914-es tanulmány az ottani gyárak embertelen és egészségtelen munkakörülményeiről ír, valamint a tuberkulózis munkások közti terjedését elemzi. Ennek hatására elkezdték bezárni, megszüntetni ezeket az ún. „munkásnyúzó” (sweat shop) vállalatokat. 1914-ben megalakult a Nemzetközi Női Ruhaipari Dolgozók Egészségügyi Központja, ami a későbbiek során az egyik legnagyobb szakszervezetté nőtte ki magát és meghatározó szerepet játszott a munkavédelem történetében. 1916-1930 között 47 állam léptette életbe a munkásokat érintő Kompenzációs Törvényt.

Ugyanakkor ne úgy képzeljük el, hogy ezek a törekvések a mai munkavédelmi irányelveket teremtették meg. Rengeteg hajmeresztő fénykép kering a felhőkarcolók építéséről, közülük a leghíresebb a Rockefeller Center építésén készült 1932-ben, amikor a munkások egy acélgerendán ülve ebédelnek 300 méteres magasságban, különösebb biztonsági felszerelés nélkül. Ekkoriban a munkások sokkal inkább magukra voltak hagyva az egészségüket érintő kérdésekben – a változásra egészen 1970-ig kellett várni az Egyesült Államokban. Az új munkavédelmi törvény biztonságosabb munkakörülményeket biztosított minden iparágban, kitért az egészségügyi és biztonsági kockázatokra, mint például a hideg és meleg okozta kihívásokra és a mérgező anyagokra. Így születhettek meg azok a szabályozások, amelyek ma is a munkavédelem zálogai.

Forrás: OMMF, ENVIDIRS

kedd, 24 augusztus 2021 09:00

Hallásvédelem 2. – Fültokok

Hallásvédelmi sorozatunk első részében a hallásvédelem jelentőségét és a füldugókat mutattuk be, most a fültokok termékcsoportját járjuk körbe. A zajvédő füldugókhoz viszonyítva a fültokok használata számos előnnyel jár. Ugyanaz a méret a legtöbb fejmérethez egyformán alkalmas, a fültok messziről jól észrevehető, nehezebb rosszul felhelyezni vagy elveszíteni, illetve kisebb fülfertőzések esetén is használható. Viszont kényelmetlenebb lehet a más védőeszközökkel való egyidejű használata, kevésbé alkalmas zárt (szűk) munkahelyeken, és nem kényelmes ott, ahol nagyon magas a hőmérséklet és a páratartalom. Azaz a megfelelő hallásvédő eszköz kiválasztását minden esetben a környezeti körülmények és az egyéni igények együttesen határozzák meg.

A különböző típusú hallásvédő fültokokra vonatkozó szabványok:

 • EN 352-3: Ipari védősisakra szerelt fültokok
 • EN 352-4: Zajszinttől függő fültokok
 • EN 352-5: Aktív zajcsökkentésű fültokok
 • EN 352-6: Fültokok elektronikus hangbemenettel

A zajvédő fültokok fejpánttal más védőeszközök nélkül, önállóan viselhetőek. Néhány terméken a fejpánt elmozdítható és a tarkón, illetve az áll alatti részen is viselhető. A fejpántok készülhetnek műanyagból vagy fém megerősítéssel. A fém erősítésű fejpántos fültokokat viszont áramütés veszélye esetén nem használhatjuk.

A zajvédő fültokok tarkópánttal előnye, hogy egyéb védőeszközökkel (arcvédő, védősisak) együttesen is lehet viselni. A többi védőeszköz használaton kívül helyezése esetén is tovább viselhetőek. Műanyag és fémerősítésű tarkópánttal is készülnek. Eben az esetben is igaz, hogy a fém erősítésű tarkópántos fültokokat áramütés veszélye esetén nem használhatjuk.

A zajvédő fültokok sisakra szerelhető kivitelben előnye, hogy a többi egyéni védőeszközzel (védősisak, arcvédő) egybe szerelve komplett fejvédelmet nyújtanak. A zajvédő fültokok összecsukható kivitelben pedig azoknak a dolgozóknak ajánlott, akik ritkán használnak hallásvédő eszközt, de nagy területet járnak be, miközben bármikor szükségük lehet rá. Kis tokban, övön, zsebben magával viheti a dolgozó.

A zajvédő fültokok elektronikával kiegészítve a zajszinttől függően szűrik a környezeti zajt. Ezeknek az alábbi három típusát különböztetjük meg.

Az impulzus zajvédő fültok a beépített elektronikus sávszűrő segítségével az erős zajokat 83 dBA zajszinten „levágja”. A beépített külső mikrofon így a beszédhangokat és fontos jelzéseket átengedi, de a káros zajokat kiszűri. Nagyon jó kommunikációs lehetőséget biztosít kiváló zajcsillapítás mellett.

Az URH rádió adóvevővel egybeépített, kommunikációs fültok nagy területen, csarnokban, építési területen és daruknál biztosít kommunikációs lehetőséget a zaj elleni védelem mellett.

A mobiltelefonhoz csatlakoztatható fültok (Bluetooth technológiával) elengedhetetlen kellék azok számára, akik telefonon kommunikálnak zajos környezetben. Minden típus fejpántos és sisakra szerelhető változatban is elérhető.

Hasznos és fontos kiegészítő a fültokok használata során az izzadságszívó párna, mely a fültokok párnájára helyezhető magas hőterhelésű területeken. Higiénikus, csökkenti a bőrirritációt és növeli a komfortérzetet.

Az ED 2H REACT szintfüggő fültok egy hallásvédő fültok zajszintfüggő védelemmel és beépített sztereó AM/FM vevőkészülékkel. Az automatikus frekvenciakeresés és a manuális hangolás lehetővé teszi a kívánt állomás finomhangolását. A párnák könnyen cserélhetőek a Smart Snap-In rendszerrel. A fültokon fokozatmentes fejpántbeállítás biztosítja az optimális kényelmet. A csomag 2 x 1,5V AA elemet tartalmaz, amelyek üzemideje akár 130 óra. 3,5 mm-es külső audio bemenettel rendelkezik. SNR-érték: 30 dB.

vektor img 5 hallasvedelem2

Az UVEX K2H sisakra szerelhető fültok 30 mm-es Euroslot foglalattal rendelkező sisakokhoz illik. Egyszerűen kezelhető hosszanti állítással rendelkezik a sisakhoz történő optimális beigazításhoz. A fültok rendkívül lágy memóriahabból készült párnázása kellemessé teszi a hallásvédő viselését akár hosszabb használat esetén is. SNR-érték: 30 dB.

vektor img 6 hallasvedelem2

A 3M PELTOR H540A-411-SV OPTIME III fejpántos fültok egy nagyon hatékony, magas csillapítási értékű, fejpántos fültok. Habanyaggal töltött fülpárnákkal és duplafalú kagylókkal készül, a teljes frekvenciaskálán nagyon jól csillapítja a zajt. SNR-érték: 35 dB.

vektor img 4 hallasvedelem2

 

szerda, 11 augusztus 2021 10:50

Hallásvédelem 1. – Füldugók

A zajterhelés számos iparágban jelentős, ilyen a textilipar, a fémmegmunkálás, a gépgyártás, a fémtömegcikk-gyártás, az asztalos- és bútoripar, az erdőgazdaság, a bányászat, a repülés, a konzervipar, az élelmiszeripar, az üdítőital-gyártás, a húsipar, a dohányipar, a gyógyszergyártás, a kozmetikumok gyártása vagy a nyomdaipar. A zaj okozta halláskárosodás évek óta az egyik leggyakrabban diagnosztizált foglalkozási ártalom, ami többnyire észrevehetetlenül és fájdalommentesen alakul ki. A zaj ráadásul nemcsak a hallásunkra hat, hanem az egész emberi szervezetre. Koncentrációs zavarokhoz, gyomor- és bélrendszeri megbetegedésekhez, magas vérnyomáshoz, sőt, akár a szívinfarktus kockázatának megnövekedéséhez is vezethet. Sajnos a magas zajszint által okozott halláskárosodás a későbbiekben sem gyógyszeresen, sem hallókészülékkel nem gyógyítható, ezért a legfontosabb a megelőzése.

A zaj elleni védőeszközökre vonatkozó szabványok és jelölések

 • EN 352: 1. rész – Fültokok
 • EN 352: 2. rész – Füldugók
 • EN 352: 3. rész – Ipari védősisakra szerelt fültokok

A szabvány mellett fel kell tüntetni az SNR értéket (SNR Single Number Rating / egyszerűsített zajcsökkentés). Ez azt jelenti, hogy az adott hallásvédő eszköz hány dB értékkel csökkenti a munkahelyen megállapított káros zajszintet. Ez alapján érdemes kiválasztanunk a megfelelő védőeszközt.

A hallásvédő egyéni védőeszközök között megkülönböztetünk passzív zajcsökkentő védőeszközöket és aktív zajvédő fültokokat. Előbbiek köztes zajelnyelő anyaggal elszigetelik a külső zajforrást. Ilyenek a füldugók (egyszer használatos, többször használatos, pántos) és a passzív zajvédő fültokok (fejpántos, tarkópántos, sisakra szerelhető). Az alábbiakban a zajvédő füldugókat mutatjuk be.

Az egyszer használatos füldugót elsősorban olyan munkakörülmények között javasolt használni, ahol a környezeti szennyeződés könnyen a füldugóra kerül, és körülményes lenne az eltávolítása, tisztítása. Irritációt előidéző porok (gyógyszeripar, vegyipar), olajos és egyéb szennyezőanyagok jelenléte esetén ajánlott.

A többször használatos füldugók olyan tiszta munkakörülmények között használhatók, ahol ritkán érheti szennyeződés a fület és adottak a feltételek, hogy a füldugót rendszeresen tisztítani tudjuk. Zárt, zsebbe tehető kis tokokban tároljuk.

A detektálható füldugók használata elengedhetetlen minden olyan területen, ahol szennyezőanyag nem kerülhet a feldolgozott termékbe. Ilyen területek a konzervipar, az élelmiszeripar, a húsipar, a dohányipar, a gyógyszergyártás, a vegyipar és a kozmetikumok gyártása. Ezeket a füldugókat detektorokkal ki lehet mutatni, ha belekerülnek a készülő termékbe. Létezik eldobható és többször használatos változatuk is.

A pántos füldugók minden olyan területen jól használhatók, ahol sűrűn kell behelyezni, kivenni a hallásvédő eszközt. Nyakban tartható, így mindig kéznél van. Üzemlátogatáskor is jól használható.

Az egyszer használatos füldugók higiéniás használatát a falra szerelhető füldugó-adagolók biztosítják, melyek utántöltéséhez több száz pár csere füldugót tartalmazó csomagokat lehet rendelni.

Füldugó viselése során felmerülhet problémaként, hogy a kiválasztott méret helytelen. Ha a kiválasztott füldugó túl nagy, akkor nem ül elég mélyen a hallójáratban, így nem tudja a megadott csillapítási teljesítményt biztosítani. Emellett a viselése is kényelmetlen. Ha a füldugó túl kicsi, a viselése lehet ugyan kényelmes, azonban a zaj beszivároghat, és nem biztosítható a megadott csillapítási teljesítmény.

A CERVA ED FIT többször használható füldugó egy lamellás, mosható füldugó zsinórral. A termék egy méretben elérhető, amely a legtöbb fülbe megfelelően illeszkedik. A különleges, 4 lamellás kialakítása kényelmet és magas védőképességet biztosít. A füldugó páranként átlátszó tárolódobozban kapható, amelyen övcsipesz is van. SNR-érték: 27 dB.

hallas1 1

Az UVEX 2112 x-fit egyszer használatos füldugó, páranként papír tasakban egy ergonómiailag előformázott eldobható füldugó. Rendkívül zajos környezetekben is használható. A szabadalmaztatott X-Grip technológia csökkenti a hallójáratokat érő nyomást, továbbá érezhetően leegyszerűsíti a dugó kivételét. A termék zsinóros változatban is elérhető. SNR-érték: 37 dB.

hallas1 2

A 3M 1310 pántos füldugó egy pántos füldugó optimális illeszkedést és kényelmet biztosító innovatív, rugalmas fejpánttal. Az ideiglenesen fellépő zajok esetén ideális védelmet nyújt. Az egyedülállóan rugalmas pánt helyes felhelyezést és könnyű kezelést biztosít. SNR-érték: 26 dB

vektor img 2

 

Cikksorozatunk első részében az ipari fejvédelem kritériumait és eszközeit mutattuk be, most a beütődés ellen védő sapkákat járjuk körül. Az ütésvédő sapkák alakjukat tekintve baseball sapkákra hasonlítanak. A műanyag betéteknek köszönhetően könnyű fejvédelmet jelentenek, például fix vagy éles szélű alkatrészek ellen. A biztonságról és az optimális kényelemről az ergonomikus kialakítású, kemény héj és a beépített rezgéscsillapító elemek gondoskodnak. A beütődés elleni védősapkákra vonatkozó szabvány: EN 812.

A könnyű fejvédő sapka egyszerű fejkosárral vagy párnázattal rendelkezik. Ilyen típusú fejvédő viselése szükséges, ahol a fej beütődése vagy egyéb sérülésének veszélye áll fenn kiálló szerkezeti elemek, berendezések miatt. Jellemző a beltéri használat, de kültéren is alkalmazhatóak ezek az eszközök. Fontos, hogy az ütések ellen védő sapka nem nyújt elegendő védelmet a magasból leeső tárgyakkal szemben, azaz nem helyettesítheti az ipar fejvédő sisakokat, melyek ez EN 397 szabványnak megfelelnek.

Az EN 812 szabvány kiegészítése az A1:2001, mely szerint a fejvédő eszköznek a fentieken túl a fej elülső és hátsó részét is meg kell védenie (a leggyakrabban ezeket a fejrészeket éri mechanikai sérülés). Az alkalmazási területei azok a munkahelyek, ahol belógó, kiálló szerkezetek, épületelemek okozhatnak fejsérüléseket beütődés miatt. Így például a repülőterek, a szemétszállítás és feldolgozóipar, a logisztikai és szállítmányozó cégek, a szerelőüzemek, szervizek, az összeszerelő- és javítóipar, a kézműipar, kisipar, kisvállalkozások, a bádogosok, vízvezeték-szerelők és bármilyen szolgáltatóipar számára hasznosak lehetnek a beütődés elleni védősapkák.

A JSP HARDCAP AEROLITE merevítős baseball sapka HDPE merevítő betéttel és vízlepergető külső anyaggal készül. Jól szellőzik, rugalmas pántja műanyag csattal zárul. Mindössze 135 gramm súlyú, az ellenző hossza pedig 5 cm. A termék 53-63 cm-es fejméretre illik, sötétkék és fekete színben elérhető.

vektor img 4

Az UVEX U-Cap Sport hi-vis merevítős baseball sapka merevítő betétje kemény ABS-ből készül, az ellenző hossza pedig 4 cm. A modell beépített rezgéscsillapító elemeket tartalmaz méhsejt mintával, a design pedig kellő rugalmasságot is nyújt. A fokozatmentes, tépőzáras beállításnak köszönhetően biztosan megtalálod a fejedre illő méretet 52-54 cm, 55-59 cm, 60-63 cm között. Elérhető színek: HV-sárga, HV-narancssárga. 

vektor img 5

Te melyik modellt választanád? Rendeld meg tőlünk közvetlenül! 

 

csütörtök, 15 július 2021 10:47

Fejvédelem 1. – Ipari védősisakok

A fej az emberi test legérzékenyebb részei közé tartozik, hiszen a mechanikus behatások nemcsak a bőrt és a csontot károsíthatják, hanem a létfontosságú funkciókkal rendelkező agyat is. Az ilyen behatásoktól való védelem érdekében az emberiség már évszázadokkal ezelőtt felfedezte a fejfedőket. A munka mai világában a védősisakoknak különböző veszélyességi területeket kell lefedniük. A legfontosabb kiválasztási szempont a biztonság. Az építőipari védősisakoknak más követelményeket kell teljesíteniük, mint az ipari célra, a forró hőmérsékletű üzemekbe vagy a villanyszerelőknek szánt védősisakoknak. Az építőiparban, összeszerelésnél, szerelőműhelyekben és az élelmiszeripar területén ezért termoplasztikus sisakokat használnak. Ez lehet nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vagy ABS-kevert polimerizátum (ABS). A fémfeldolgozó iparban, a vegyiparban, hajógyárakban, valamint az energia- és gázellátás területén használt fejvédelmi eszközök ezzel szemben duroplasztból készülnek, például üvegszálas poliészter műgyantából vagy textil-fenol-műgyantából. Ezek az anyagok különösen öregedésállóak, kb. 200 °C-ig alaktartóak és a hidegben törésállóak.

Mint az egyéni védőeszközök minden eleme, a fej- és arcvédelem is teher lehet a dolgozó számára, például a plusz súly vagy a korlátozott látómező következtében. Ezért a megfelelő termék kiválasztásánál a viselési kényelem döntő szerepet játszik. Ipari védősisakoknál például előnyös, ha a belső kialakítás tartópántjai textilből készülnek és rendelkeznek izzadságfelszívó pánttal. Fontos az egyéni fejformára igazíthatóság is, mely szintén növeli a komfortérzést a használat során.

Általánosságban elmondható, hogy a gyártók által ajánlott használati idő maximum 5 év, hangsúlyozva az olyan körülmények figyelembevételét, mint az alapanyag, a hideg és meleg hatása, a napsütés, a használat gyakorisága és a tárolási idő.

A fejvédő eszközöket csoportosíthatjuk a felhasználási területek szerint: szükség van rájuk a fémfeldolgozás, a bányászat, az olaj, gáz, vegyi anyagok feldolgozása, az energiaipar, az építőipar, az erdészeti munkák és a hulladékfeldolgozás területén. Az elsődleges szabvány az ipari védősisakokra vonatkozóan: EN 397. A fejvédőkkel szemben támasztott alapkövetelmények közé tartozik a függőleges irányú ütéscsillapítás, a hegyes és éles tárgyak áthatolásával szembeni védelem, a lángállóság és a megfelelő állszíjrögzítő: az állszíj legalább 150 N erőnél és legfeljebb 250 N erőnél old ki. További opcionális követelmények a nagyon alacsony hőmérséklet elleni védelem (pl. -30°C), a nagyon magas hőmérséklet elleni védelem ( 150°C), az elektromos szigetelés (440 V), az olvasztott fém (MM) és az oldalsó deformáció (LD) elleni védelem.

Az UVEX Pheos B-WR védősisak egy csatlakozókkal ellátott védősisak UVEX arcvédőhöz, sisakra helyezhető hallásvédő fültokhoz, sisaklámpákhoz. Nagyon alacsony hőmérsékleteken is használható (-30°C), megfelel a fröccsenő fémre (MM = „molten metal”) vonatkozó kiegészítő követelményeknek. A modell három állítható szellőzőnyílást kapott a maximális szellőzésért, a gyorsbeállítós fejkosár, az izzadságfelfogó fejpánt és a hatpontos textilpántos rögzítés pedig az optimális illeszkedésért és kényelemért felel. A fehér, sárga, narancs, piros, zöld, kék és fekete színben kapható védősisak 52-61 cm-es fejméret esetén ideális.

vektor img 1 fej

Az Alpinworker védősisak egy szellőzővel ellátott termék, amely polikarbonátból készül és mindössze 460 gramm súlyú. A sisakot -30°C-tól 50° C-ig szabadon lehet használni. A kényelemről a hatpontos fejpánt és a racsnis beállítási lehetőség gondoskodik. A fehér, sárga, kék, HV-sárga, HV-narancs, HV-piros színben kapható modellt 53-66 cm-es fejméretre tervezték.

vektor img 2

Az IDRA 2 szigetelő védősisak, integrált íválló arcvédővel egy kettős poliamid sisakhéjjal és állszíjjal rendelkező védősisak. A kivehető fejpántot tarkószíjjal szerelték fel. A termék megfelel az integrált íválló arcvédő (EN 50365) szabványnak, és olvadt fém elleni védelemmel (MM) rendelkezik. 53-63 cm-es fejméret esetén alkalmas.

vektor img 3

Te melyik terméket választanád? Rendeld meg tőlünk közvetlenül!

Júniusban új géppel gazdagodott a Vektor üzeme, a fejlesztés pedig a cég működésében is nagy előnyökkel jár majd. Az új szabászati rendszerről a varroda vezetőjét, Antal Andreát kérdeztük.

Óriási technológiai változás történt nemrég a Vektor szegedi varrodájában. Bemutatnád néhány szóban a legújabb beruházásotokat?

A fejlesztéseket már korábban elkezdtük: néhány éve lecseréltük az általános varrógépeket. Ehhez kapcsolódva a gyártáselőkészítési rendszert is fejlesztenünk kellett, hiszen ez támogatja a szabászati rendszert. Ezen kívül új szabászati rendszert használunk. Lépcsőzetesen fejlesztjük az egészet üzemet, ezt az alapoknál kellett elkezdeni, és most jutottunk el a látványos fejlesztésekig.

20210628 124908

Milyen szempontok alapján választottátok ezt a modellt?

Olyan mennyiségű munkánk van, hogy ezt nem bírta a korábbi szabászati rendszerünk. A mostani fejlesztésünk lényege, hogy automatizáltunk. Szakmai tanácsok alapján másfél éve mentünk ki Olaszországba, ahol megnéztük a kiválasztott modellt működés közben. Szenzációsnak találtuk, ahogyan felgyorsítja a folyamatot. Láttunk használat közben egy 20 évvel ezelőtt üzembe állított gépet is, ami komoly bizalmat ébresztett, hiszen egyértelmű volt, hogy még most is tökéletesen működik, az alkatrészutánpótlás is megfelelő.

Érdemes tudni, hogy ezek nem kész, hanem egyénre szabott gépek, ezt is a mi részletes igényeink alapján alakították ki számunkra. Sajnos a Covid hónapokkal lelassította a beszerzést, hiszen Olaszországot nagyon súlyosan érintette a járvány, de a tavalyi év végén véglegesíthettük a megállapodást. Megnéztünk egy másik gépet is az összehasonlítás kedvéért, de végül a teljesítménye alapján ezt választottuk. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon ez a legprofesszionálisabb ilyen gép. Nemcsak megkönnyíti az emberi munkát, hanem ki is váltja azt. A nagymértékű beruházás a Vektor varroda tekintetében jelentős fejlesztésnek minősül.

Itthon egyébként mennyire versenyképes ez az iparág, milyen most a varrodák helyzete?

A rendszerváltás után összeomlott a könnyűipar, ami a szakmai képzéseken is nyomot hagyott. Kevés a képzés és nem vonzó ez a terület a fiatalok számára. A varrodák szinte mind szakemberhiánnyal küzdenek, ezért nehezen élnek meg, a Covid miatt pedig sok kis varroda be is zárt. Ez egy sokszínű terület, amelynek az ágait nehéz összehasonlítani egymással, de a Vektor szegedi üzeme ma a három-öt legnagyobb varroda egyike Magyarországon. Mivel a termékeink 80%-a védőruházat, szerencsésebb helyzetben voltunk a járvány alatt, hiszen olyan iparágakat szolgálunk ki, amelyek folyamatosan működtek és szükségük volt a ruháinkra, így összességében pozitívan jöttünk ki ebből az időszakból.

Hogyan zajlott a beüzemelés, milyen tanulságokat szereztetek ezen időszak alatt?

Egy hét alatt szerelték össze a hatalmas gépet, majd kezdődött a tesztelés, betanítás. Ezalatt a műszerészünknek volt a legtöbb munkája, hiszen neki a kötelező karbantartási feladatokat is meg kellett tanulnia. Mivel most ez az egy gépünk lesz, kiemelten fontos, hogy ne történjen semmilyen fennakadás és folyamatosan használhassuk.

Melyek a legfőbb előnyök a korábbi gyártósorral / folyamatokkal szemben?

Óriási a különbség, mintha egy átlagos autóból átültünk volna egy luxus kategóriásba. Eddig volt két terítőgépünk, egy félautomata és egy automata, egy dolgozó pedig 12-13 terítékrajzot tudott 8 óra alatt megcsinálni. Ezzel a géppel a terítés és szabás lényegesen gyorsabban kész. Korábban kézi segítség is kellett, most a gép automatán végzi a terítést, van egy automata továbbítórendszere is, ennek a végén történik a szabás. Eddig a szabász az asztalon tolta a kardkéses szabászgépet, utána egy másik dolgozó a szalagkéses szabászgéppel végezte a pontos szabást. Ezután pedig szúró jelöléseket kellett végeznie egy harmadik embernek. Mindez most egyetlen fázisban, automatán történik, nulla hibahatárral. A régi folyamatok során előfordult, hogy még a varrodában is ki kellett igazítani a munkadarabokat, ha nem sikerültek teljesen szimmetrikusra.

Tehát most felszabadult néhány kolléga kapacitása?

Igen, ezért átszerveztük a szalag melletti munkát. Például aki korábban számozásokat végzett az alkatrészek társítását segítve, az átkerült a szabászatra, hiszen ez most automatikusan történik. Az első izgalom után mindenki megtalálta a helyét.

Mit vártok az új gépsortól?

Amit már most, a betanulási időszakban is biztosan látunk, hogy 10%-ot meghaladóan csökkent egy-egy termék elkészítési ideje. Amikor a munkatársak is gyakorlottabbak lesznek és kiesnek például a felesleges mozdulatok, akkor ez nagyságrendekkel gyorsabb lesz, erre néhány hónapon belül számítunk. Várhatóan plusz bérmunkát is tudunk majd vállalni a felszabaduló kapacitásunknak köszönhetően. Ez egy komoly fejlesztés, amitől komoly fejlődést várunk.

Mik a jövőbeli tervek: terveztek-e további bővítést, további technológiai változásokat?

Szeretnénk folytatni az automatizálást, ami azzal járhat, hogy kevesebb szakemberre lesz szükségünk, betanított munkások is tudják majd kezelni a gépeket. Muszáj ebbe az irányba elindulnunk, hiszen mint említettem, szakemberhiánnyal küzd az ágazat. Ezen túl néhány éven belül zöldmezős beruházás keretében szeretnénk nagyobb üzembe költözni, mert ezt már kinőttük. Egy kétszer-háromszor ekkora helyen sokkal több munkát tudnánk elvégezni. Ebben az új üzemben az automatizálás tökéletesítésén túl oktatási tevékenységet is szeretnénk végezni, az utánpótlást így biztosítani.

Hőálló és hegesztőkesztyűk

A vágások, ESD, vegyi vagy mechanikai kockázatok ellen a korábbi cikkeinkben már ajánlottunk néhány védőkesztyűt. Most a termikus kockázatok alapvető veszélyeit és szintén pár hasznos terméket mutatunk be.

Hideg elleni védelem

Kezünk hideg elleni védelemére nem csak télen, hanem évszaktól függetlenül sok esetben szükség lehet munkavégzés során is. Hűtőházakban, speciális környezetekben és különleges anyagokkal dolgozók számára fontos a megfelelő kesztyű kiválasztása. A hideggel szembeni védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket az EN 511 szabvány határozza meg, úgy mint:

 • A) Konvektív hideggel szembeni ellenállás (teljesítményszint 0–4)
 • B) Kontakt hideggel szembeni ellenállás (teljesítményszint 0–4)
 • C) Vízáteresztő képesség (0 vagy 1)

Az UVEX Unilite thermo védőkesztyű kétrétegű anyagszerkezettel biztosítja a kéz jó klímáját és a megbízható hideg elleni védelmet. Különlegesen robusztus bevonata ellenére a kesztyű még nagy hidegben is meleg és rugalmas marad. Az akrilból és nyírott gyapjúból álló kétrétegű anyagszerkezet gondoskodik a kényelemről, miközben a kopásállósága is magas. Jó tapadása száraz és kissé nedves felületeken is érvényesül. A kesztyű élelmiszerkezelésre is alkalmas, továbbá betonozási és építkezési munkák során, hűtőházakban és raktárakban, valamint targoncavezetéshez is használható. Az EN 388:2016 (3 1 3 1 X) és EN 511 (0 1 0) szerint tanúsított termék fekete színben, 7-11-es méretben kapható.

vektor img 1 kesztyu

Hő elleni védelem

Egyes iparágakban, pl. gépipar, járműipar, mikoelektronika vagy éppen alkatrészgyártás során termikus kockázatok lépnek fel: a hő, illetve láng elleni védelemre is fel kell készülni. Az EN 407 szabvány tartalmazza azokat a követelményekre vonatkozó előírásokat, amelyeket a kesztyűnek teljesítenie kell.

 • A: Égési ellenállás (sec)
 • B: Kontakt hővel szembeni ellenállás (fok) 100-5000C
 • C: Átadott (Konvektív) hővel szembeni ellenállás (sec)
 • D: Sugárzó hővel szembeni ellenállás (sec)
 • E: Olvadt fém kismértékű fröccsenése (cseppek száma)
 • F: Olvadt fém nagy mértékű fröccsenése (megolvadt fém (g))

A Free Hand - Sponsa hőálló kesztyű speciális szövetből varrt, nitrilbe mártott kesztyű. 250°C-ig hőálló, nem szőtt textíliából készült szigetelő béléssel rendelkezik. Megfelel az EN 388 / 3232X; EN 407 / X2XXXX szabványnak.

vektor img 2 kesztyu

Hegesztőkesztyűk

Külön szabvány, az EN 12477 definiálja a hegesztéshez alkalmazható kesztyűk követelményeit. A hegesztésre minősített kesztyűk között két alapvető tulajdonságot különböztetünk meg:

 • TYPE A (alacsonyabb mozgásképesség; nagyobb teljesítmény)
 • TYPE B (magasabb fogásbiztonság, alacsonyabb teljesítmény)

A hegesztőkesztyűk például bőr alapanyagokból készülhetnek, lángálló cérna megerősítéssel, illetve hosszított bőrmandzsettával. Ezek a termékek ideálisak különböző hegesztési eljárásokhoz és munkálatokhoz, például ív, láng, plazma (AWI/TIG; AFI/MIG; CFI/MAG).

A Free Hand Spinus egy sárga hasított marhabőrből készült, pamut bélésű, 35 cm hosszú kesztyű rejtett kevlarcérna varratokkal. Tanúsítvány: hegesztés # A típus EN 12477 A1, megfelel az alábbi szabványoknak: EN 388 / 3133x; EN 407 / 312x3x.

vektor img 3 kesztyu

Az FH Undulata kesztyű pedig egy kecskebőr hegesztő védőkesztyű, Kevlar® cérnával. Hasítottbőr mandzsettája 15 cm. Alkalmas AWI hegesztéshez, megfelel az alábbi szabványoknak: EN 12477 / 41XX4XType_B;  EN 388 / 2132X.

vektor img 4 kesztyu

A Heckel igazi specialista a saját gumitalp-technológiában, melyet 20 éve, 2001 óta folyamatosan fejleszt. A Macsole gumitalp rendkívül sokoldalú: többcélú felhasználási lehetőségeket biztosít különböző felületeken, jellemzője a rendkívüli tartósság és kiváló tapadás, mely messze meghaladja az EN13287 szabvány követelményeit. Alkalmas az építőiparban dolgozók számára, az energiaipar, környezetvédelem, szállítás, vegyipar területén, egyéb kültéri munkavégzés során. A gumi természetes rugalmassága biztosítja a hosszan tartó energiaelnyelést, így a cipők hosszútávon is nagyon kényelmesek. A Macsole talpú lábbeli csökkenti a balesetek kockázatát is azzal, hogy nagyon könnyű, hosszan tartó állás, sétálás során sem lép fel lábfáradtság.

Post LinkedIn Facebook Heckel MACCROSSROAD 3.0 Master visuel EN

 

A Heckel technológiája a biztonság igazi mércéje extrém körülmények között is. Ismerd meg a részleteket!

1. Fémmentes védőelemek

A fémmentes átszúrás ellen védő köztalp végtelen szabadságot ad a mozgásban, különösen térdelés közben. A fémmentes orrmerevítő 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos acél lábujjvédők

2. Színbőr felső és rugalmas hab szárgallér a boka kényelméért

3. 3D hálós bélés a jobb szellőzés érdekében

4. Higiénikus talpbetét

Az elülső és sarok részen energia elnyelő betétek kaptak helyet, nagyon magas nedvességfelszívó kapacitással.

5. A csökkentett súly megakadályozza a test megterhelését és az idő előtt bekövetkező lábfáradtságot.

6. Energiaelnyelés

85%-kal magasabb energiaelnyelés, mint az EN ISO20345 szabvány által előírt érték. 

Post LinkedIn Facebook Heckel MACCROSSROAD 3.0 MACABSORB EN

Az új Macsole Adventure 3.0 modellek kombinálják a gumi természetes rugalmasságát az új Macabsorb technológiával. A cipő talpában elöl és a saroknál elhelyezett EVA hab betétek jobb energiaelnyelést eredményeznek, felülmúlva a szabvány követelményeit, jelentősen növelve ezzel a viselési komfortot és csökkentve a láb elfáradását.

Az új MacCrossroad 3.0 elsősorban kültérre tervezett modell. A védelem és tartósság jegyében a talppal egybeépített gumi orrborítás nagyon magas kopásállóságot biztosít, növeli a termék élettartamát, megfelelő térdelő és guggoló munkahelyzetekben. A cipő dinamikus bokavédelmet biztosít, a láb és a sarok jobb megtámasztása pedig korlátozza a rándulások kockázatát. A Macsole Adventure 3.0 gumitalp optimális tapadás biztosít minden felületen. 

Post Linkedn Facebook Heckel MACCROSSROAD 3.0 Outdoor Situ EN

A cipő megfelel az SRC szabványnak, illetve olaj-, szénhidrogén- és vegyszerálló, ellenáll a kontakthőnek 300°C-ig (HRO szabvány). Antisztatikus. Az ergonomikus talpprofil követi a láb természetes mozgását. Az öntisztító profil jobb csúszásgátlást biztosít nehéz körülmények között is. A mély profilozás a sarok résznél kiválóan alkalmazkodik a kültéri környezethez. A széles tapadófelület a talpon még biztonságosabbá teszi a használatát. Az EN ISO 20344:8 szabvány által meghatározott hajlítási teszten a talp nem szenvedett semmilyen károsodást. A cipő francia (EU) méretezés szerint 11-es szélességgel készül. 

 

 

1. oldal / 3

A Vektor Munkavédelmi Kft. -ről

A Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft. 1987-ben alakult. Az alapítása óta eltelt több mint negyed évszázadban sok minden átalakult, de cégünk filozófiája változatlan maradt: teljes körű védelem és az emberi egészség megőrzése a legkülönbözőbb munkakörülmények között.

 

Kapcsolat

1222 Budapest,
Nagytétényi út 112.

+36 1-281-1945

kereskedelem@vektorkft.hu

 

Nyitvatartás

Shop nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Raktár nyitvatartása: H-P.: 7:30 – 15:00

Iroda nyitvatartása: H-P.: 9:00 – 15:00

© 2017. VEKTOR Munkavédelmi Kft. - Minden jog fenntartva.